Källhänvisningar parentessystemet

När du skriver ett arbete där du använder information från olika källor är det viktigt att läsaren kan se vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som är hämtat från andra källor. Källhänvisningar används för att visa varifrån man hämtat den information som texten bygger på.

I källhänvisningen anges författarens namn och utgivningsåret för boken, tidningsartikeln etcetera så att läsaren kan leta upp källan i källförteckningen och därifrån gå vidare till originalkällan.


Jan Lindroth (2011) menar att den moderna tävlingsidrotten uppstod i England i början av 1800-talet.  


Den moderna tävlingsidrotten uppstod i England i början av 1800-talet (Lindroth 2011)


I boken Idrott under 5000 år skriver Jan Lindroth (2011) att den moderna tävlingsidrotten uppstod i England i början av 1800-talet.  


Enligt Lindroth (2011) uppstod den moderna tävlingsidrotten i England i början av 1800-talet.


Citat


När du citerar något ur en text ska citatet markeras med citattecken och sidan där citatet är hämtat anges i källhänvisningen.


Det finns en koppling mellan framväxten av tävlingsidrott och det ökade intresset för vadslagning som gynnade "krav på rättvisa förutsättningar, fasta regler, mätbara resultat och andra bärande inslag i modern tävlingsidrott" (Lindroth 2011, sid 112).  


Enligt Lindroth (2011) finns det en koppling mellan framväxten av tävlingsidrott och det ökade intresset för vadslagning som gynnade "krav på rättvisa förutsättningar, fasta regler, mätbara resultat och andra bärande inslag i modern tävlingsidrott" (sid 112).


I källförteckningen står

Lindroth, Jan (2011) Idrott under 5000 år, SISU, Stockholm

Publicerad: 2013-01-16

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice