Källhänvisningar fotnotsystemet

När du skriver ett arbete där du använder information från olika källor är det viktigt att läsaren kan se vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som är hämtat från andra källor. Källhänvisningar används för att visa varifrån man hämtat den information som texten bygger på.

I den löpande texten skriver du en upphöjd siffra efter den mening där du använder information från källan. Längst ner på sidan skriver du en källhänvisning med författarens namn och andra uppgifter för boken, tidningsartikeln etcetera så att läsaren kan gå vidare till originalkällan.


Lindroth menar att den moderna tävlingsidrotten uppstod i England i början av 1800-talet.¹


Den moderna tävlingsidrotten uppstod i England i början av 1800-talet.¹  


I boken Idrott under 5000 år skriver Jan Lindroth att den moderna tävlingsidrotten uppstod i England i början av 1800-talet.¹


Enligt Lindroth uppstod den moderna tävlingsidrotten i England i början av 1800-talet.¹


I fotnoter längst ner på sidan skriver du källhänvisningar till de källor du nämnt i texten. Första gången du hänvisar till källan skriver du på samma sätt som i källförteckningen. Nästa gång du hänvisar till källan behövs bara en kortare beskrivning.   ¹Lindroth, Bengt, Idrott under 5000 år. Stockholm, SISU, 2011. ²Lindroth, 2011.


I källförteckningen står Lindroth, Bengt, Idrott under 5000 år. Stockholm, SISU, 2011.

 

Om det är 1-3 författare skriver du alla författarnas namn i källhänvisningen.

 

¹Larsmo, Ola och Palmer, Brian, 101 historiska hjältar. Lund, Historiska media, 2014.

 

För att se hur du skriver källhänvisningar för andra typer av källor kan du titta i mallen för källförteckning.


Citat


När du citerar något ur en text ska citatet markeras med citattecken och sidan där citatet är hämtat anges i källhänvisningen.


Det finns en koppling mellan framväxten av tävlingsidrott och det ökade intresset för vadslagning som gynnade "krav på rättvisa förutsättningar, fasta regler, mätbara resultat och andra bärande inslag i modern tävlingsidrott".¹ 


Enligt Lindroth finns det en koppling mellan framväxten av tävlingsidrott och det ökade intresset för vadslagning som gynnade "krav på rättvisa förutsättningar, fasta regler, mätbara resultat och andra bärande inslag i modern tävlingsidrott.¹


Fotnot längst ner på sidan ¹Lindroth, Bengt, Idrott under 5000 år. Stockholm, SISU, 2011, s 112.


I källförteckningen står Lindroth, Bengt, Idrott under 5000 år. Stockholm, SISU, 2011.

Publicerad: 2017-05-12

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice