Källförteckning parentessystemet

I källförteckningen redovisar du varifrån du fått informationen som du använt i ditt arbete så att läsarna enkelt kan hitta materialet om de vill veta mer. Källförteckningen placeras vanligen sist i ditt arbete. Källorna brukar anges i bokstavsordning efter författarens efternamn eller, om författare saknas, efter första ordet i titeln.  


Böcker   För böcker anger du författare, tryckår, bokens titel med kursiv stil, förlag och förlagsort. Om boken inte har någon författare ska titeln stå först. Uppgifterna hittar du på någon av de första sidorna i boken.   

Jonsson, Marita (2002) På Bellmans tid,  Bonniers, Stockholm   Bellman : för mycket snille för att vara ämbetsman! (1990) Riksarkivet, Stockholm  


Uppslagsverk   För att hänvisa till något du slagit upp i ett uppslagsverk anger du uppslagsverkets titel, band (=del),tryckår, uppslagsordet med kursiv stil, förlag och förlagsort.  

Nationalencyklopedin, bd 2 (1990),  Bellman, Carl Michael, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs  


Tidskriftsartiklar   För artiklar i tidskrifter anger du författare, år, artikelns titel inom citattecken, tidskriftens namn med kursiv stil,  tidskriftens nummer samt på vilka sidor artikeln finns. (Tidskrifter är tidningar som inte är dagstidningar.)

Hassler, Göran (1990)  "Bellmans tid - den goda, den onda...", Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri nr 3, s 239-251  


Dagstidningsartiklar   För artiklar i dagstidningar anger du författare, år, artikelns titel inom citattecken, tidningens namn (kursiv stil) samt det datum då artikeln publicerades.

Lönnroth, Lars (2004) "Bellman mellan förgänglighet och obscenitet", Svenska Dagbladet, 2004-07-03  


Webbsidor   Det varierar vilken information om författare etc som finns på webbsidor och därför kan det se lite olika ut i källförteckningen. Ange det som finns av författare, år då sidan skapades eller ändrades, sidans titel med kursiv stil, institution, myndighet etc som står bakom sidan eller webbplatsens titel, sidans webbadress och datum då du hämtade sidan.   Holm, Olof (2010) Stockholm på Carl Michael Bellmans tid, Bellmansällskapet, http://www.bellman.org/sv/cm-bellman/stockholm-pa-carl-michael-bellmans-tid.html, hämtad 2011-07-02

Lindé. Thord, Carl Michael Bellmans hemsida, http://www.bellman.net, hämtad 2009-04-02 (Uppgifter om år då sidan skapades och institution som ligger bakom saknades.)


NE på nätet   Ange år, uppslagsord (kursivt), webbadressen som finns längst ner på sidan och datum då du hämtade sidan.   Nationalencyklopedin (2009) Carl Michael Bellman, http://www.ne.se/artikel/126016, hämtad 2009-04-02  


Intervjuer   Intervjuer kan göras genom personligt besök, via telefon eller e-post. I samtliga fall, ange den intervjuades namn, yrke eller liknande, år, hur intervjun gjordes, samt datum för intervjun.   Lars Lönnroth, professor emeritus i litteraturvetenskap (2004) telefonintervju, 2004-04-20

Publicerad: 2013-01-15

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice