Naturvetenskapsprogrammet (NA)


Naturvetenskapsprogrammet (NA) passar dig som gillar att lösa problem, experimentera och vill lära dig mer om hur naturen fungerar.

I ämnena matematik, fysik, kemi och biologi arbetar du laborativt och övar upp din förmåga att tolka resultat från experiment och fältstudier. Lektionerna har vi oftast inomhus, ibland sker undervisningen ute i det gröna.

NA ger dig också goda möjligheter att utveckla dina språkliga färdigheter i engelska och i ett av språken franska, tyska eller spanska. Det ger dig en god grund inför fortsatta studier på universitet och högskola. Programmet har samarbete med naturvetenskapliga institutioner vid Umeå universitet, vilket bland annat innefattar en studieresa till universitetet i årskurs 3.

Det finns två inriktningar att välja på NA:

Inriktningen Naturvetenskap väljer du om du vill fördjupa dina kunskaper i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Du har möjlighet att bli behörig att söka nästan alla utbildningar på universitet och högskola.

Inriktningen Naturvetenskap och Samhälle väljer du om du vill skaffa dig kunskaper över ett bredare område. Du läser då förutom grundkurser i de naturvetenskapliga ämnena också samhällsvetenskap och geografi. Detta kan ge dig behörighet att läsa många naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen och program på universiteten.

Efter gymnasiet kan du välja mellan många utbildningar på universitet och högskola. Du kan till exempel läsa till civilingenjör, läkare, jurist, biolog, datavetare, pilot eller sjukgymnast.

 

Programföreträdare

Andreas Johansson

Mobil: 070-356 89 34

andreas.johansson@utb.solleftea.se

Publicerad: 2018-11-01

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice