Om Hågestaskolan

Hågestaskolan som hyrs av NP3 Fastigheter finns på gamla I21 området i byggnad 1 och är en ombyggd kasern där militären förut hade sina logement med mera. Idag drivs nästan hela Hågestaområdet av NP3 Fastigheter och på senare tid har en ny stadsdel i Sollefteå börjat ta form på området.

Skolan startade höstterminen 2013


Skidgymnasiet bedriver sin verksamhet i angränsande lokal till Hågestaskolan i byggnad 3.

 

Från och med höstterminen 2018 återfinns introduktionsprogrammet del IM, hotell- och turismprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt handelsprogrammet på Hågesta 3.

 

Idrottslektionerna bedrivs i idrottshallen på Gudlav Bilderskolan
Skolmaten serveras i en del av Hågestarestaurangen

Publicerad: 2018-11-01

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice