Arbetsmiljö/Värdegrund

Här  kan du läsa om Sollefteå Gymnasiums handlingsplan för arbetet med att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår värdegrund


  • Alla människor är lika mycket värda och ska mötas med samma respekt.
  • Vår verksamhet utgör en social och mångkulturell mötesplats, där FN: s barnkonvention skall genomsyra vårt arbete.
  • Vår målsättning är att det råder ett lugnt och tryggt klimat med god stämning mellan alla på skolan där vi visar varandra ömsesidig respekt.
  • Vårt gymnasium skall vara en arbetsplats dit alla, elever och personal, känner glädje att gå.
  • Arbetet mot alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall vara ständigt aktuellt.

 

Sollefteå Gymnasiums drogpolicy och handlingsplan för eleverPDF

Publicerad: 2018-10-22

Medborgarservice