Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskola, fötter mot fötter

Nationella program

Det finns 9 nationella program på gymnasiesärskolan.

I Sollefteå erbjuder vi:


  • Individuella programmet


  • Programmet för samhälle, natur och språk


Utbildningens omfattning

Omfattningen av studierna på nationella program ska anges i gymnasiesärskolepoäng. Utbildningens omfattning ska vara 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år.


För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser och för varje kurs ska det anges hur många gymnasiesärskolepoäng kursen omfattar. Betyg ska sättas efter avslutad kurs. 

 

Gymnasiesärskolan ska ge eleverna med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet


Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.


Gymnasiesärskolan ska ha en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Publicerad: 2020-01-13

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice