PRAO

PRAO-veckor hösten 2019


Årskurs 8
Vecka 40, klass 8A och B
Vecka 41, klass 8C och D


Årskurs 9

Vecka 43, klass 9A och C

Vecka 45, klass 9B och D


Prao

I Sollefteå kommun har eleverna prao i årskurs 8 och 9. Prao är ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Eleven följer om möjligt arbetsplatsens arbetstider.


Syfte med prao är att:

  • ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • ge inblick i arbetslivet och deras möjligheter och krav
  • bidra till ökad självkännedom och självinsikt


Ansöka om praoplats:

I första hand försöker man ordna praoplats på egen hand, vi finns självklart till hands och hjälper till när det behövs. Eleverna kommer att få en praoblankett som föräldrar/vårdnadshavare ska skriva under, hjälp gärna era barn att fylla i den. Blankett för - Egen ordnad Praoplats GrundskolanPDF

 


Lunch, resor och försäkring:

Inom kommunen äter man lunch på närliggande skola, i övriga fall erhålls matersättning 35:-/dag (Blankett för matersättningPDF)


Elev som har mer är 4 km till praoplatsen kan låna busskort hos SYV.


Skolförsäkringen gäller under praoveckan.

Läs mer om försäkringenPDF


Prao utanför kommunen:

Resor till och från annan ort bekostas av eleven.

Reseersättning ges endast för lokaltrafik mot uppvisande av kvitto.

 


För dig som ska ta emot praoelever:

Regler och ansvarsfördelning

För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider


Läs mer om arbetsmiljö och delat ansvar vid praoPDF


Information från Arbetsmiljöverket (AV) “Minderårigas arbetsmiljö”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


För dig som vill erbjuda praoplatser läsåret 2018/19 anmäl dig här: Skicka in

 

 





















Publicerad: 2019-09-02

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice