Välkommen till Rödsta skola​

Rödsta skola är belägen nära sjukhuset i Sollefteå, med närhet till skogsområden där undervisningen med fördel kan förläggas.

Skolan består av fyra klasser från förskoleklass till och med årskurs 3. I skolan går det ca 100 elever.


I lokalerna finns även förskole-och fritidshemsverksamhet.


Skolans personal:


Förskoleklass:

Maria Ribberfors, förskollärare

Nina Persson,


Klass 1:

Maria Sjölén, grundskollärare

Maria Jansson, fritidspedagog


Klass 2:

Josefine Näslund, grundskollärare

Kristina Holmlund

Jennie Salo

 

Klass 3:

Aila Tarberg, grundskollärare

Åsa Månström, grundskollärare


Idrott:

Maria Wikstrand-Bodin fritidspedagog

 

Speciallärare:

MarieAnne Åkerman

Publicerad: 2019-10-30

    Ingen giltig användare vald.

Sjukanmälan

Sjukfrånvaro anmäls till skolan, mellan 08:00-08:15, på respektive klasstelefon, eller på:

0620-68 24 58

 

Det går även att kontakta fritids på telefon:

0620-68 26 85


Medborgarservice