Välkommen till Rödsta Fritidshem

Fritidshemmet består av en avdelning med 4 pedagoger på 70 barn från förskoleklass och upp till åk.3. Fritidshemmet har egna lokaler samt samverkar med både skolans bibliotek,rörelserum,matsal samt Förskolans teater- och kuddrum.

Verksamheten på Rödsta Fritidshem ser ut enligt följande:


  • Vi har 70 st inskrivna barn i åldern 6-10 år
  • Vi har öppet mellan 06:30-17:30 Måndag-Fredag (Öppettiderna följer vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov och kan ändras)
  • Frukost äter vi 07:45 alla dagar utom vid lov då äter vi kl.08:00
  • Lunch äter vi kl.11:00 på lovdagar
  • Mellanmål äter vi kl.13:45 alla dagar

Publicerad: 2017-02-02

    Ingen giltig användare vald.

Sjukanmälan

Sjukfrånvaro anmäls på telefon:


0620-68 26 85


Medborgarservice