Förskolans organisation och innehåll

Förskolan består av fyra avdelningar, Duvan, Kotten, Nallen och Solen.


Grundbemanningen är 3 heltidspersonal per avdelning och förskolan har i dagsläget 73 barn inskrivna.


Vår verksamhet har sin utgångspunkt från Läroplan för förskolan (LpFö-98/10)länk till annan webbplats där språk, matematik, rörelse, utevistelse och värdegrundsarbete utgör basen för vårt arbete.

Publicerad: 2016-12-01

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice