Regnbågen

Regnbågen är en två avdelningsförskola för barn i åldrarna 1-5 i centrala Sollefteå. Förskolan har en fin utegård med bland annat bärbuskar, odlingslådor och grillplats. Förskolan har också nära till skogen dit vi gärna går och använder oss av i det pedagogiska arbetet.


Vi har ett eget tillagningskök med en kock som lagar vår mat. Förskolan ingår i elevhälsoteam och har ett fungerande inflytanderåd.


Läroplanen ligger till grund för det arbete vi utför i verksamheten. Förskolan bedriver ett temainriktat arbetssätt där man samarbetar mellan avdelningarna. En gång i månaden går barn och personal till biblioteket för att låna böcker.


Verksamheten ska upplevas som trygg, rolig och lärorik av barn, personal och vårdnadshavare. Vi uppmuntrar till god kamratskap och samarbetande barn som bryr sig om varandra. Vi strävar efter att barnen som lämnar förskolan ska ha fått en god självbild, empati och förmåga att utforska och söka svar på sina frågor och funderingar

Publicerad: 2017-02-16

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice