Likabehandlingsplan, förenklad version

Ramsele skola 2013/2014


Vi vill att du ska trivas i skolan och känna att du blir bemött på ett respektfullt och rättvist sätt. Det är en förutsättning för att du ska kunna få de kunskaper du behöver. Hur vi på skolan arbetar med det finns beskrivet i Ramsele skolas likabehandlingsplan.


Alla människor är olika. Du har rätt att bli likvärdigt behandlad oavsett kön, ålder, ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det är heller inte ok att bli kränkt av någon.


Kränkningar kan vara slag och knuffar, att bli hotad, att bli utfryst, att någon sprider rykten eller klotter och lappar som inte känns ok.


Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller om det händer något som du inte tycker är ok (det kan vara någon som gör något direkt, på telefon eller med dator). Då vill vi att du genast pratar med en vuxen om detta.


Anti-Mobbing-Gruppen (AMG) jobbar med att lösa alla sådana här saker. I Ramsele är det Ulla, Sonja, Anette och Mikael som jobbar med detta. De jobbar så här:

  1. En anmälan om att någon blir utsatt för mobbning kommer till oss i AMG.
  2. Två stycken från AMG träffar den utsatte eleven och pratar om det som hänt.
  3. Två stycken från AMG pratar med den eller de som mobbat. Om det är flera som mobbat träffar AMG eleverna enskilt.
  4. AMG ringer hemmet till alla elever de pratat med.
  5. AMG håller kontakt med alla inblandade till dess att mobbningen slutat.

Självklart meddelar AMG om allt de gör till rektor.


Kom ihåg!

Du har rätt att känna dig säker och trygg – Då behöver du också göra så att andra känner sig trygga.

Du har rätt att bli respekterad som den du är – Då behöver du också respektera andra som de är.

Du har rätt att bli sedd och lyssnad på – Då behöver du också lyssna på andra.


Läs mer...

… i den fullständiga likabehandlingsplanen som finns på skolans hemsidaoch hos din rektor eller lärare på skolan.


Publicerad: 2013-10-14

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice