Likabehandlingsplan (skolan)

Skolans plan när det gäller kränkande behandling och mobbning.


I högerspalten, under länkar, kan ni ta del av skolans kontinuerliga arbete när det gäller förebyggande åtgärder samt vidtagande åtgärder angående kränkande behandling och mobbning.


Likabehandlingsplanen revideras varje läsår.

Publicerad: 2015-09-24

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice