Välkommen till Prästbordets skola

Prästbordets skola ligger i ett bostadsområde nära naturen.
Vi strävar efter att nyttja naturen i vår undervisning.

Skolan består av fyra klassavdelningar från förskoleklass till och med skolår 3, med ungefär 85 barn.

I lokalerna finns även förskole- och fritidshemsverksamhet.

Skolans personal: 


Vt 2020


Förskoleklass:
Cina Forss förskollärare

Ingrid Berg fritidspedagog


Klass 1:

Barbro Näsström klasslärare

Marléne Byström fritidspedagog


Klass2:

Marianne Höglund klasslärare

Maria Hedström


Klass 3:

Annelie Riis klasslärare


Resursteamet

Lotta Wedin fritidspedagog

Göran Mohlin


Speciallärare:

Marie-Anne Åkerman


Idrott:

Anna Djurberg-Nieminen fritidspedagog

Publicerad: 2020-02-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice