Uppsägning av plats

  • Uppsägning av plats görs via vår webb-tjänst eller skriftligen på blankett som du laddar ner


  • Uppsägningstiden är 2 månader


  • Omplacering från förskola/dagbarnvårdare till fritidshem sker automatiskt i augusti det år barnet börjar förskoleklass


  • Besked om placering i fritidsverksamhet skickas ut skriftligen


Föräldrar vars barn tidigare vistats i förskola/hos dagbarnvårdare och som efter skolstart inte är i behov av fritidsverksamhet måste alltså säga upp platsen

Publicerad: 2014-12-18

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice