Förskoleklass

Förskoleklass använder sig av fritidshemmet Örnens lokaler.

Klasslärare är och förskoleklassen har 22 stycken elever.Publicerad: 2019-01-22

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice