Välkommen till Fjärilen I vår verksamhet fokuserar vi på språk, matematik och värdegrundsarbete; hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temaarbete kring sagor och sånger där läroplanens alla mål kommer att beröras. Vi kommer även att använda oss av bokprat och Bornholmsmodellen för att stimulera barnens språkutveckling. I vårt arbete delar vi in barnen i mindre grupper.


Vi ser även utevistelsen som en stor och viktig del i vår verksamhet. Då vi ligger väldigt naturnära ser vi till att utnyttja vår närmiljö genom att ha speciella utedagar med planerade aktiviteter och fri lek.
Publicerad: 2017-02-07

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice