Trivselregler

Trivselregler F-6

På vår skola ….

 • är vi justa och snälla med varandra
 • säger vi vad vi tycker på ett respektfullt sätt
 • passar vi tiderna vid inringning/ byte mellan lektioner
 • öppnar vi skolan 08.15
 • är vi ute på rasterna
 • håller vi skolans lokaler fina genom att ej skräpa ner och förstöra.
 • ersätter DU för skadorna om du förstör med flit.
 • tar vi av oss ytterkläderna innan vi går in i klassrum och matsal
 • ställer vi cyklarna i cykelstället och låter dem vara ifred
 • åker vi sparkcykel, skateboard ,kickboard, inlines och dylikt på  asfaltsgången mot idrotthallen eller gångvägen längs med slöjdhuset (4-6)
 • går vi inomhus
 • låter vi bli att äta godis eller tuggummi
 • låter vi bli att röka, snusa, eller använda droger
 • lämnar du ej skolan eller skolgården utan att först ha pratat med din lärare.
 • använder vi bara våra uteleksaker då vi är ute
 • lämnar vi mobiltelefonen (om den är med till skolan) till mentor när vi kommer på morgonen och får tillbaka den när vi slutar för dagen.


Goda råd

 • Lämna helst pengar, mobiler eller andra värdesaker hemma.
 • Var en bra kompis, genom att VÅGA säga ifrån då du ser att någon blir utsatt/ kränkt.
 • Prata med vuxna på skolan om du blir utsatt eller om du har sett någon bli utsatt.


Vi har regler på skolan för att det ska bli en bra arbetsplats för er elever, där man känner sig trygg och mår bra.

Följder:

 • Om mobiltelefonerna eller andra föremål stör undervisningen på skolan, får en vuxen omhänderta föremålet tills skoldagens slut
 • Skolan ansvarar ej för egna medtagna föremål.
 • Förstörelse kostar 50 kr, eller annat beslut av rektor
 • Samtal med elev
 • Samtal till vårdnadshavare
 • Ärende till Elevhälsoteamet.

Publicerad: 2017-10-26

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice