Elevhälsa

Elevhälsoteamet vid Nipanskolan F-6 

Dan Östlund rektor

Lena Sillberg kurator

Elisabeth Holmberg skolsköterska

Jonas Bodin specialpedagog

Inger Westerlund Speciallärare


Studie- och yrkesvägledare kallas vid behov

Rektor har det övergripande ansvaret för elevvården i vår skola


Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka , vanligtvis måndagar kl 08:30-10:00

Skolans personal kan, när behov föreligger avtala tid med rektor för att rådgöra med elevhälsoteamet under ovanstående tid.

Publicerad: 2017-06-26

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice