Fritidshemmet Leoparden och Tigern

På Leoparden är för närvarande ca 100 elever inskrivna, i åldrarna 7-12 år. Vi har vår verksamhet i samma byggnad som gymnastiksalen.


På Tigern är ca 30 sexåringar inskrivna. Vår verksamhet finns i skolans lokaler i anslutning till förskoleklassens klassrum.

Publicerad: 2019-11-08

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice