Välkommen till Långsele skola

Långsele skola ligger vackert belägen vid Faxälven

Skolans vision:

På Långsele skola ska ett miljömedvetande genomsyra hela verksamheten. Det innebär bland annat respekt och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.


Publicerad: 2014-08-28

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice