Elevhälsa

På Junsele skola finns tillgång till skolsköterska, skolkurator och hörselpedagog.

Skolläkare kan konsulteras efter överenskommelse med skolsköterskan.


Kerstin Jönsson skolsköterska

Mia Carlström kurator

Ulrika Olsson hörselpedagog

Publicerad: 2019-02-19

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice