Junsele skola

Junsele skola i nordvästra Ångermanland är uppförd på 50-talet och har under 2008-2009 genomgått en omfattande renovering

Junsele skola i Sollefteå inrymmer skolbibliotek med konferensrum, lokaler för textil, trä och metallslöjd, aula med uppehållsrum, laborationssal, bildsal, och hemkunskapsrum med kök. Detta i den s.k "röda skolan". Här vistas årskurserna 5-9.


Årskurserna F-4 och musiksalen vistas i den s k "gula skolan".


Utbildningen vid skolan omfattar förskoleklass, grundskolans årskurser 1-9 och barnomsorg.

Junsele skola har en frilufts- och idrottsinriktning med tillgång till en idrottshall i full storlek, där alla inomhuslektioner i idrott sker. Det bedrivs också rastverksamhet för högstadieeleverna i idrottshallen. I skolans omedelbara närhet finns även flera gräsfotbollsplaner, tennisbanor, elljusspår med rullskidbana, tempererat bad, slalombacke, ishockeyrink och en äventyrsbana.


Publicerad: 2019-02-15

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice