Trivselregler


På Helgums skola har vi tre huvudregler:


  • Att vara rädda om varandra
  • Att vara rädda om saker
  • Att ge varandra arbetsro
  •  

I början av varje läsår får eleverna arbeta med våra regler. Eleverna och lärarna bryter ner dem i mindre bitar, som är lättare att förstå.


Publicerad: 2019-08-17

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice