Elevhälsa

 

 

barn

 

Elevhälsan i Sollefteå kommun är till för alla barn och elever i förskoleklass till och med gymnasiet. Hit kan både barn och föräldrar vända sig med olika frågor eller problem.


De som jobbar inom elevhälsan är specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. Det finns även psykolog att tillgå vid behov.


Delar av elevhälsan arbetar enbart på en skola men de flesta arbetar på flera av kommunens skolor.


För att skapa en helhetsbild av barnens behov och kunna göra rätt insatser samarbetar de med varandra och andra yrkesgrupper inom skolan.


Elevhälsovården arbetar främst förebyggande med hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. All verksamhet inom elevhälsan är kostnadsfri och personalen har enligt lag tystnadsplikt.


Elevhälsans mål är att följa elevernas utveckling och hälsa. Alla barn och elever erbjuds både hälsoundersökningar och vaccinationer vid olika tillfällen under sin skoltid.

Publicerad: 2019-08-17

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice