Riktlinjer för fotografering på Helgums fritidshem

Riktlinjer för fotografering på Helgums skola och förskola


Det finns många tillfällen då anhöriga vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har den kommunala förskoleverksamheten i Sollefteå kommun tagit fram riktlinjer för fotografering i förskoleverksamheten.


I skola och förskoleverksamhet finns önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.


Idag sprids fotomaterial på ett annat sätt än tidigare, via sk sociala medier. Att bilder på barn i vår verksamhet sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskola och skola inte kan medverka till. Det kan bla vara barn med så kallad skyddad identitet vars identitet då röjs genom publicerande av dessa bilder. Man ska alltid vara försiktig när det gäller publicering av bilder på barn.


Generellt kan sägas att bildpublicering på exempelvis Facebook, kräver samtycke från andra barns vårdnadshavare.


För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt har undertecknad beslutat att:


Endast personalen fotograferar den dagliga verksamheten för den pedagogiska dokumentationen.


Föräldrar får, under "ordnade" former, fotografera sina egna barn vid olika tllställningar, efter personalens anvisningar.


Jag önskar förståelse för mitt ställningstagande som grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj.


Carina Modén

 

Rektor/förskolechef Helgums skola

Publicerad: 2014-11-14

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice