Förskolans organisation och innehåll

Vi har stort fokus på våra lärmiljöer och de är uppbyggda efter vår tillit till barnens kompetens.


Allt material är tillgängligt för barnen och har sin speciella

plats, så att barnen själv kan ta fram och ställa bort när de arbetat klart.


Våra lärandemiljöer är också i ständig förändring. Dels för att behålla barnens lust att undersöka, uppleva och lära genom att ha inbjudande och spännande miljöer, men också för att barnens intressen ändras och dessa ligger till grund för utformningen. Vi tror på ett lekfullt tillvägagångssätt.Avdelningar


Förskolan består av två sidor, Skoj och Bus, med barn i åldrarna 1 till 5 år.

Vi ser oss dock som en förskola med en gemensam barnsyn och ett enhetligt

förhållningssätt.Publicerad: 2017-01-03

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice