Information till elever om
distansundervisning vid Sollefteå
gymnasium

 

Sollefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att övergå till fjärr- och distansundervisning för gymnasiet från och med onsdagen den 18 mars 2020. Detta beslut gäller tills vidare.

Information läggs ut på gymnasiets hemsida samt appen PinToMind Go. Ladda hem appen i telefonen och skriv in koden KERTEU för att få tillgång.

Elever inskrivna i gymnasieskolan förväntas delta i distansundervisning, vilket även ger rätt till erhållande av medel från CSN. Om elever utan giltig orsak ej deltar i distansundervisning kan det anses som skolk och medföra en indragning av medel från CSN.


● Du som elev förväntas fortsätta din skolgång via distansundervisning. Uppgifter i classroom och motsvarande skall genomföras. Icke genomförda uppgifter medför ogiltig frånvaro.


● Som elev förväntas du vara aktiv i skolarbetet och följa ditt schema i respektive kurs. Eventuella interaktiva föreläsningar etc. kommer att förläggas till normal undervisningstid.


● Elever skall kontrollera e-post och classroom för information och uppdatering av hur läget utvecklar sig.


● Uppgifter i de flesta kurser läggs ut via classroom eller motsvarande i enlighet med undervisande lärares direktiv.


● Elever förväntas ta med skolmaterial hem. Om elev inte har haft möjlighet eller glömt att ta med detta finns skolan bemannad för att möjliggöra hämtning av material.


● Meddela din mentor om du inte har tillgång till internet i hemmet så att vi kan titta på en analog lösning.


● Frågor från elever och vårdnadshavare om studieuppgifter kan med fördel ställas till undervisande lärare via e-post, telefon eller classroom.


● Elev som behöver kontakta SYV, kurator eller skolsköterska ringer eller mailar till dessa.

Skriv tabellbeskrivning här

Örjan Abrahamsson

Anders Åkerman

Monika Karlström

Skolchef

Verksamhetschef gymnasiet

Rektor Sollefteå gymnasium

Information till elever och vårdnadshavare omPDF
distansundervisning vid Sollefteå gymnasiumPDF

Publicerad: 2020-03-18

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice