Information från Sollefteå gymnasium 29 april 2020

Undervisning på gymnasiet och på komvux ska som huvudregel erbjudas på distans.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som öppnar för enskilda undantag. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt
Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever.

Sollefteå gymnasium har börjat ta in mindre grupper av elever i skolans lokaler. Vi har utgått från följande kriterier:

● Genomförande av examinationer som inte kan ske på distans
● Elever med särskilda stödbehov som behöver kontakt med skolan
● Elever som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.
● Elever ur årskurs 3 är prioriterade


Sollefteå gymnasium har vidtagit nedanstående åtgärder för att minska riskerna för smittspridning när elever vistas på skolan:

● Elever med sjukdomssymptom får inte komma till skolan.
● Skolan sprider ut prov/examinationer över tid. Detta kan innebära att ett prov ligger på en tid där eleven normalt sett jobbar med ett annat ämne.
● Provvakt informerar elever om att elever inte skall cirkulera i lokalerna. Eleven går direkt till provet/aktiviteten och lämnar skolan direkt efteråt.
● Lokaler ordningsställas innan genomförande av examinationer med hänsyn taget till fysisk distansering.
● Städning av lokaler sker mellan elevgrupper.

 

Informationen som pdfPDF


Skolledningen Sollefteå gymnasium

Monika Karlström, rektor
Pär Bodin, biträdande rektor
Magnus Nilsson, biträdande rektor
Linda Rundqvist, biträdande rektor

Publicerad: 2020-04-29

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice