Information från Sollefteå gymnasium

Övergången till fjärr- och distansstudier för Sollefteå gymnasium skedde mycket snabbt. Det innebär en omställning för både elever och lärare. En omställning som hittills gått mycket bra.

Skolan har idag inte svar på alla frågor som uppstår i samband med detta men tillsammans hjälps vi åt att lösa ut den här ovanliga situationen på bästa sätt.

Vi vet i dagsläget inte hur länge som fjärr- och distansstudierna kommer att fortgå. Skolan förbereder sig på olika alternativ för att tillgodose elevernas utbildning. Det inkluderar en relativ snabb återgång till ordinarie undervisningsformer men skolan har även en beredskap för att situationen blir mer långvarig.

För ytterligare information om fjärr- och distansstudier vid
Sollefteå gymnasium se dokumentet "Uppföljande information till elever och vårdnadshavare om distansundervisning vid Sollefteå gymnasiumPDF".

Fjärr- och distansstudierna kommer att se olika ut och är beroende av förutsättningarna för den kurs som eleven läser. Det kan inkludera föreläsningar i realtid via distansverktyg och studieuppgifter som kan lösas ut på valfri tid inom fastställd deadline.


Hör gärna av dig till skolan med frågor. Skolan har sammanställt information till eleverna för att underlätta deras övergång till distansstudier, se gärna dokumentet "Tips för att lyckas med distansstudier.PDF"

Personalen vid Sollefteå gymnasium kommer kontinuerligt att hålla er uppdaterade om utvecklingen. Det sker primärt via gymnasiets hemsida men även genom utskick på mail till skolans elever.

 

Skolledningen Sollefteå gymnasium


Monika Karlström, Rektor

Pär Bodin, Biträdande Rektor

Magnus Nilsson, Biträdande Rektor

Linda Rundqvist, Biträdande Rektor

Publicerad: 2020-03-25

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice