Skolskjuts, resor och inneboende

Skolskjuts

En kommun är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola​ om det behövs med hänsyn till färdvägens längd och trafikförhållanden.

De elever som har lång eller besvärlig skolväg har rätt till skolskjuts. Detta gäller till den skola som kommunen placerat eleven i. Om eleven valt att gå i en annan skola eller i en annan kommun gäller rätten i vissa fall.

Publicerad: 2019-06-19

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice