Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Sedan 2013 har gymnasiesärskolan en egen läroplan.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program, varav Sollefteå Gymnasiesärskola vid Gudlav Bilderskolan har programmet Samhälle, natur och språk. Det finns även ett individuellt program för de elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. I Sollefteå finns det individuella programmet på Vallaskolan och Gudlav Bilderskolan.


Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning får ett gymnasiesärskolebevis. Detta gäller alla elever i gymnasiesärskolan, på såväl nationella som individuella program. På de nationella programmen bedöms eleverna utifrån betygsskalan E - A för gymnasiesärskolan, efter avslutad kurs.


På de individuella programmet bedöms eleverna utifrån krav för grundläggande och fördjupade kunskaper i de olika ämnesområdena istället för betyg.

Publicerad: 2019-11-12

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice