Vilket stöd finns det?

Särskilda stöd till eleven kan se ut på många olika sätt beroende på vad eleven har behov av.

Det kan till exempel innebära tydliga instruktioner, färdiga anteckningar, förlängd provtid eller alternativa lärverktyg (datorer, koncentrationshjälpmedel osv.)


Oftast får eleven vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl, får eleven särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.


I vissa fall, när de åtgärder skolan satt in inte nått resultat, kan skolan göra undantag från timplanen samt ändra i de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Det kallas anpassad studiegång och innebär att eleven inte får en fullständig utbildning.

Publicerad: 2012-11-01

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice