Uppdaterat: 27/3: Nya riktlinjer för elever och barn som reser till områden med allmän smittspridning eller stora folksamlingar.

Nya riktlinjer för elever och barn som reser till områden med allmän smittspridning eller stora folksamlingar från olika delar av landet.


Tidigare i veckan vädjade vi till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika att resa till platser där det pågår allmän smittspridning och platser där det samlas mycket människor.


Detta har tyvärr inte hörsammats av alla. Därför införs nu striktare restriktioner för elever i förskola, grundskolan och fritidshem.


Elever som gör resor till områden där det pågår allmän smittspridning och platser där stora mängder människor samlas är välkommen tillbaka till klassrummet, förskolan och fritidshemmet 14 dagar efter avslutad resa. Under tiden kommer eleven att få fjärr- eller distansundervisning. Vårdnadshavaren ska meddela läraren när eleven är tillbaka.


För att förtydliga så gäller skolplikten under dessa 14 dagar men undervisningen kommer att ske genom fjärr- och distansundervisning.

Vår vädjan är att ALLA hörsammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Det rådande läget kräver att vi ALLA gör uppoffringar. För en del kommer uppoffringen var att just nu inte resa för att någon annan inte ska behöva göra en ännu större uppoffring.


Vi har hittills klarat av denna kris på ett bra sätt. Vår övergripande målsättning är att fortsätta skydda äldre och personer i riskgrupper. Det arbetet prioriteras före allt annat.


Därför är det viktigt att vi alla hörsammar de råd som ges för att vi gemensamt ska klara av detta så bra som möjligt!

 

Uppdaterat:

Vilka elever som ska stanna hemma 14 dagar efter genomförd resa avgörs av rektorn på respektive skola. Det finns ingen kommunal överklagandeprocess.

Kommunens främsta och övergripande mål är att undvika okontrollerad smittspridning och skydda befolkningen så gott det går.

Publicerad: 2020-03-30

Skribent:

Medborgarservice