Sollefteå kommun med i pilotprojekt inom validering.

Jonny Ohlsson, kostchef Sollefteå kommun

Jonny Ohlsson, kostchef Sollefteå kommun

Kompetensförsörjning är en allt viktigare för många branscher samtidigt som det kan finnas kompetens som är underutnyttjade eller där mindre utbildning krävs.

Därför har Sollefteå kommun beslutat att ingå i ett projekt för att utforma en modell för validering i regionen.


Validering innebär att en persons kompetenser och kunskaper kartläggs och bedöms på ett strukturerat. Det kan röra sig om personer som har erfarenhet

inom ett yrke men som saknar yrkeslegitimation.


I pilotprojektet har kockyrket identifierats som lämplig då yrket är ett bristyrke i regionen och där såväl offentliga som privata arbetsgivare upplever svårigheter att rekrytera.


Tanken med pilotprojektet är att inleda ett långsiktigt och strategiskt arbete för validering. Därför kommer Sollefteå kommun att få två så kallade yrkesbedömare, som får utfärda gesällbrev eller yrkesbevis som kock. På så sätt kan den som jobbar i verksamheten utan formell yrkeslegitimation visa upp sin kompetens och efter validering kunna söka jobba som kock.


Jonny Olsson, kostchef och blivande yrkesbedömare inom kost,


  • Kostverksamheten är en stor verksamhet och vi tillagar nästan 1 000 000 måltider om året. Därför det oerhört viktigt att säkerställa kompetensförsörjningen i vår kommun.


  • Med validering kan vi få in personer i yrket som har erfarenhet men idag saknar en formell legitimation. Det gör oss också till en attraktivare arbetsgivare som verkligen ser till och tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns.

 

I projektet ingår förutom Sollefteå kommun som finns representerat med gymnasieskolan, kostverksamheten och vuxenutbildningen samt Region Västernorrland, Utbildningsrådet för hotell & restauranger.


Redan under hösten ska den första gruppen kockar valideras och därefter är målsättningen att personer från hela länet ska kunna besöka Sollefteå för att genomföra en yrkesvalidering inom måltidssektorn

Publicerad: 2019-05-13

Skribent:

Medborgarservice