Sollefteå kommun får 800 000 kr till skapande skola!

Sollefteå kommun och kulturskolan i Sollefteå har beviljats 800 000 kronor från Kulturrådet för projektet skapande skola.

Pengarna ska användas för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Publicerad: 2019-05-16

Skribent:

Medborgarservice