Nytt från Reveljen

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste utmaningarna för samhället idag, nationellt, regionalt och lokalt.

Varför har det blivit så här just nu? Det har ju alltid ordnat sig förut.

Det enkla svaret är att det har med demografi att göra.

  • Vi är en mindre mängd människor i arbetsför ålder
  • De unga som kommer in på arbetsmarknaden är färre
  • Andelen äldre personer med stigande medellivslängd ökar


Vad gör Reveljen för att möta dessa utmaningar?

Läs mer i Reveljens nyhetsbrev november 2019PDF


Det är många som lämnar arbetslivet för att gå i pension. Dessa personer behöver ersättas och de behöver ersättas med rätt kompetens.


Det komplexa arbetslivet idag gör att det krävs utbildning, på rätt nivå, för att kunna klara de arbetsuppgifter som de blivande pensionärerna lämnar över.

Publicerad: 2019-12-12

Skribent:

Medborgarservice