Kulturskolan har fått bidrag för kvalitetshöjande insatser

Sollefteå är en av 203 kommuner som har beviljats bidrag från Kulturrådet denna gång. Kulturskolan hade sökt 345 000 kronor och har beviljats 222 000 kronor för perioden september 2019 till mars 2020.


Hur känns det?

- Vi är jätteglad. Det känns extra roligt då vi sett att vi utifrån storlek på kommun fått så mycket medel i jämförelse med övriga kommuner i landet.

29 kommuner fick avslag, så vi känner oss extra hedrade av det faktum, att vi fick igenom vår ansökan, säger Marie Sundelin, enhetschef för Kulturskolan och Ungdomsenheten.


Vad ska pengarna användas till?

- Vi kommer att fortsätta vår satsning med kultur på våra fritidsgårdar samt öppen verksamhet på Kulturskolan, som till exempel Öppen Scen på Hullsta Cafe´Ung. Där har vi även utifrån tidigare bidrag köpt in bland annat en stationär ljudanläggning, säger Marie Sundelin.


Tidigare bidragspengar har även gått till att göra ett musikrum på fritidsgården i Näsåker. Och det har genomförts film, bild och musikquis event på fritidsgårdarna


Och fler planer är på gång:

- Vi tänker öppna upp vår nya mediaverkstad oftare på Hullsta Gård (det som var gamla Nyfiket) för en mer öppen verksamhet, säger Marie.


Ett viktigt steg för Kulturskolan är tillgänglighetsperspektivet. Att verksamheten är avgiftsfri göra att fler barn och unga får chans att vara med i hela kommunen.


- Det är fantastiskt att vi får möjlighet att prova ny verksamhet och få stöd av Kulturrådet i förändringsprocessen för att så småningom kunna implementera det i vår ordinarie verksamhet, säger Marie Sundelin.


Kulturskolan har redan börjat planera inför en ansökan för nästa bidragsperiod som gäller för år 2020-2022:

- Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2020 att bidraget år 2020-2022 planeras uppgå till 100 miljoner årligen. En ny ansökningsomgång är mellan mitten av januari till mitten av februari. Utformningen av den är redan i gång hos oss, berättar Marie.Fakta kring ansökan för sept 2019-mars 2020

  • I de fall kommuner har sökt för insatser under en längre tidsperiod har bidragssumman anpassats efter perioden.
  • I denna ansökningsomgång får 203 kommuner beviljat belopp. 29 ansökningar avslås.
  • Totalt beviljat belopp ligger på 48.500 000:-
  • Samtliga kommuner som får bidrag har fått ett lägre belopp än vad de sökte.
 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2020 att bidraget år 2020-2022 planeras uppgå till 100 miljoner årligen. Ansökningsomgång mellan mitten av januari till mitten av februari.

Publicerad: 2019-10-01

Skribent:

Medborgarservice