Utvecklingsarbete inom förskolan

Under de kommande två åren kommer vår förskolepersonal att genomföra Läslyftet vars syfte är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Ett intressant utvecklingsarbete i alla förskolor!

 

Som inspiration deltar idag 40 förskolepersonal med chefer i en utbildningsdag med fokus på förskolans språkuppdrag; att tidigt stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling!

 

Utbildare är Ann Pihlgren, forskare i pedagogik och lärarutbildare, kopplad till Stockholms universitet.

Publicerad: 2017-10-31

Skribent:

Medborgarservice