Satsning på nya pedagogiska verktyg väcker stort intresse

Anna-Karin Kjelltoft och Claes Norenius från Sollefteå hos Tekonologisk Institut

De senaste åren har Sollefteå kommun genomfört en av de största satsningarna på  molnbaserad kommunikation i Sverige. Nästan 1200 Chromebooks delades ut till eleverna i Sollefteås skolor 2015 och sedan dess har satsningen utvecklats och växt.

Sollefteå kommuns satsning har rönt ett stort intresse och den 30 januari var Anna-Karin Kjelltoft, IT-pedagog och Clas Norenius, IT-tekniker från Sollefteå kommun inbjudna av Tekonologisk Institut för att berätta om Sollefteå kommuns satsning.


Satsningen har också rönt stort intresse utanför Sverige. Förra året fick Sollefteå kommun som en av väldigt få svenska aktörer en inbjudan till Google högkvarter i Pablo Alto för att ta del av framtidens IT-lösningar inom utbildning.


Det stora intresset beror på att satsningen i Sollefteå inte handlar om inköp av datorer. Utan att Sollefteå kommun ligger i framkant om en av få kommuner i Sverige med en tydlig IT-strategi för skolan som utgår från skolans behov och som implementeras tillsammans med verksamheten.


Många fördelar med molnet


Chromebook är en dator där arbetet och kommunikationen sker i det så kallade molnet, inget material sparas på datorn utan arbetet kan utföras vart som helst.

Tekniken gör det möjligt för eleverna att arbeta i samma dokument samtidigt. Oavsett var de befinner sig. Samtidigt kan läraren följa arbetet i realtid, kommentera och återkoppla till eleverna. Läraren kan se vilken elev som skrivit vad och när.


Det har minskat pappershanteringen för såväl lärare som elever. Nu behöver inte uppgifter och presentationer kopieras upp till eleverna utan delningen sker digitalt. En annan fördel är att inget material försvinner. Borta är strul med utskrifter, dokument som inte sparats och många andra tekniska problem som upptagit mycket av lärarnas tid.


Ökade pedagogiska möjligheter


Tekniken gör det möjligt för lärarna att använda sig av en mängd funktioner i undervisningen. Bland dessa finns möjligheten att bygga ett interaktivt klassrum.


Lärare kan spela in föreläsningar och publicera dessa i det interaktiva klassrummet. Vilket gör att elever som är borta en dag inte missar viktiga föreläsningar. Läraren kan också publicera uppgifter, förslag till problemlösning eller annat intressant material.


Allt fler digitala läroböcker skapar pedagogiska möjligheter. Läraren kan peka ut viktiga kapitel, avsnitt och göra anteckningar i boken som eleverna kan ta del av.


Inte en satsning på teknik


Till skillnad från många andra satsningar så har Sollefteå kommun satsning inte i första hand handlat om teknik, utan pedagogik.


Varje skola som vill införa Chromebooks har fått redovisa för en pedagogiskplan för hur verktyget ska användas i undervisningen. Tekniken ska vara ett stöd för pedagogiken och inte en ersättning av den.


Samtliga pedagoger har också fått utbildning och bjudits in till en inspirationsutbildning i hur man kan använda verktygen för att stärka pedagogiken.

Publicerad: 2017-02-09

Skribent:

Medborgarservice