Övergång till nytt högstadium

Sommaren 2017 fattade Sollefteå kommun beslut om en ny högstadieorganisation som innebär att det ska finnas två högstadieskolor i Sollefteå tätort hösten 2018.

Beslutet innebar att högstadieverksamhet även ska bedrivas i Nipanskolans lokaler samt att Nipanskolans F-3 verksamhet flyttas till byggnad 22 på Nipan. Enligt planerna skulle byggnad 22 stå helt klart till hösten 2018.

Sollefteå kommun äger inte fastigheten utan är hyresgäst. Hyresvärden har varnat att fastigheten inte kommer att kunna stå helt klart till enligt plan till hösten och att arbete kommer att behöva genomföras en bit in i den nya terminen. Därför har förvaltningen beslutat om en mjukövergång till ett nytt högstadium.


Örjan Abrahamsson, ställföreträdande skolchef kommenterar,

- Jag är säker på att vi kan forcera byggnaden men det skulle innebära en ökad stress för lärare och elever som skulle få flytta in i lokaler som inte är 100 % klara. Att vi får ett till högstadium är en positiv förändring och vi har lärt oss läxan från tidigare projekt att det är oerhört viktigt att själva flytten får ske i lugn och ro och i samarbete med personalen.

- Detta var en av de första uppgifterna som jag fick som ny skolchef och i dialog med verksamhetschef och rektorerna ta fram en lösning som innebär att beslutet kan genomföras. Lärarna behöver få tillgång till lokalerna i god tid för att få möjlighet att känna och vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Därför har vi beslutat om en mjukövergång.


Den mjuka övergången innebär att elever som idag går på årskurs 6 på Nipanskolan stannar kvar och läser även årskurs 7 på Nipanskolan. Samtidigt kommer 44 elever som ska börja årskurs 8 till hösten och är från upptagningsområdena Rödsta, Nipan och Långsele att flytta till Nipanskolan.


Utrymmet för eleverna på Nipanskolan kommer att skapas genom att omfördela lokaler, bland annat lokaler som används till administrativa tjänster. Att de administrativa arbetsplatserna som idag har sin placering på Nipanskolan flyttas är enligt plan. Administrationen ska finnas och jobba nära rektorer och förskolechefer runt om på våra skolor.

 

Mer information kommer att lämnas till berörda elever och vårdnadshavare.

Publicerad: 2018-04-24

Skribent:

Medborgarservice