Inspirationsdag om kultur i Sollefteå

Idag arrangeras en dag om scenkonst i skolan på Hullsta Gård Folkets Huslänk till annan webbplats.

Lärare, skolledare, kultursamordnare och andra som på andra sätt jobbar med kultur i skolan från hela länet samlas för att inspireras och lära sig mer om hur scenkonst kan vara ett verktyg och en tillgång i undervisningen.

Det är ingen tillfällighet att konferensen förläggs till just Sollefteå och kulturskolan. De senaste åren har Kulturskolan jobbat väldigt nära skolorna för att öka kulturinslaget i undervisningen och som stöd till pedagogiken.


Bland annat har en kulturpedagog anställts som organiserar samarbetet med skolorna och sammanställer skolans önskemål.


De senaste åren har bland annat 1900 elever deltagit i någon form av aktivitet från att testa på animation, film till författarbesök och skolbio.


Under dagen visades också "This is Västernorrland".

Publicerad: 2017-10-31

Skribent:

Medborgarservice