Avtal med PEAB gällande om-/nybyggnad av GB-skolan

Representanter från Sollefteå kommun och PEAB undertecknar avtal gällande om- och nybyggnad av GB-skolan.

Den 8 oktober skrev Sollefteå kommun en beställningsskrivelse tillsammans med PEAB AB för om-/ nybyggnad av GB-skolan. Det innebär att projektet nu officiellt kan påbörjas.

PEAB AB utses till totalentreprenör för projektet som är värt 177,5 miljoner kronor, priset är fast och ska inte indexregleras.

 

- Det är ett historiskt ögonblick och det sista steget mot ett nästan helt nytt gymnasium. Vi kommer att få moderna och ändamålsenliga lokaler. Och vi kommer att få ett sammanhållet gymnasium, säger John Åberg, ordförande för utskottet för Unga- och lärande.

 

Byggtiden beräknas till ca tre år och under tiden kommer delar av eleverna på GB-skolan att flytta till Hågesta området.

 

- Vi är måna om att våra lokala företag får ta del av den investering vi gör. Därför kommer vi att genomföra en träff tillsammans med PEAB och lokala företagare. Tanken är att PEAB ska få kännedom om de företag vi har i kommunen men också informera om vilka typer av tjänster de har behov av, säger Åsa Sjödén, ordförande för kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.


Publicerad: 2018-10-09

Skribent:

Medborgarservice