Svenska som andraspråk

En mörkhyad kvinna pussar ett litet barn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige från ett annat land saknar oftast kunskaper i svenska. Det är viktigt att de snabbt lär sig språket och får en förståelse för sin nya omvärld och dess kultur. Att tala och skriva svenska är viktigt för deras fortsatta liv i Sverige.

Ämnet Svenska som andraspråk undervisar nyanlända elever i det svenska språket och kulturen. Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva det svenska språket. Eleverna ska lära sig svenska på samma nivå som elever med svenska som modersmål.


På Vallaskolan i Sollefteå finns det en internationell klass för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Där läser nyanlända elever framför allt Svenska som andraspråk och matematik.


Alla elever börjar inte i den internationella klassen på Vallaskolan.
En del placeras direkt i en vanlig klass på sin ordinarie skola, och får istället undervisning i svenska som andraspråk några lektioner i veckan.


Elever från förskoleklass till årskurs 3 går i sin ordinarie klass med stöd i svenska språket.

Publicerad: 2015-11-05

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice