Modersmålsundervisning i skolan

I många familjer talas ett annat språk än svenska hemma. Det språket blir då barnets så kallade modersmål. Om ett barn har ett annat modersmål än svenska hemma erbjuder skolan undervisning i modersmålet.

Det är viktigt att vara trygg i sitt eget modersmål, då lär man sig lättare ett nytt språk.


Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen hjälper barnen att lättare kunna förstå och ta del av skolan samtidigt som de utvecklar sin tvåspråkiga identitet. Arbetet ska hjälpa eleverna att utvecklas och stärka deras självkänsla.


Modersmålsläraren kommer ofta från samma kulturområde som barnen.


Vem kan få modersmålsundervisning?

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare och minst 5 elever som önska undervisning i just det språket.


För att barn och ungdomar ska få modersmålsundervisning i grundskolan måste de ha grundläggande kunskaper i språket och använda sitt språk dagligen. En elev har bara rätt till modersmålsundervisning i ett språk även om det hemma talas två olika språk.


Eleverna i Sollefteå kommun som har modersmålsundervisning, får undervisning på sitt modersmål en gång i veckan. Varje lektion är 60 minuter.

Publicerad: 2012-10-31

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice