Modersmål, svenska som andraspråk

Våra barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska få hjälp och stöd att lyckas i skolan.

Genom att öka elevernas kunskaper i språk och kultur stärks självkänslan och förståelsen ökar för hur det är att leva i två olika kulturer och med två olika språk.

Publicerad: 2016-09-14

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice