Likabehandling


Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Varje förskola och skola har en plan (Likabehandlingsplan) för hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska förebygga och förhindra mobbning.
I planen finns också rutiner i händelse av att någon kränkts.


Det finns även rutiner för hur rektor ska gå tillväga och anmäla kränkningen till huvudmannen.


Det är rektor på respektive skola som ansvarar för trygghetsteamet samt att anmälan sker till huvudmannen.


Publicerad: 2014-06-26

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice