Skapande skola

”Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.” (Kulturrådet)


Sollefteå kommun

Läsåret 2019-2020 kommer Skapande skola i Sollefteå kommun fortsättningsvis också att innefatta årskurserna F-9. I kommunens lokala Kulturråd finns utsedda kultur- och pedagogrepresentanter för årskurserna 2-9.


Målet är:

  • att eleverna skall få tillgång till kulturens alla uttrycksformer,och ökade möjligheter till eget skapande,.
  • att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans styrdokument avseende kulturuppdrag.


Bidraget kan sökas för:

* utökad professionell kulturverksamhet.

* insatser som främjar eget skapande som ett komplement till undervisningen.

* insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter.


Skapande skola i Sollefteå

Elever och lärare från kommunens skolor finns representerade i kulturrådet.

Kulturrådet samlas på den Skapande Skola-konferens som anordnades på Hullsta Gård i Sollefteå under oktober månad. Där anordnas en kulturmässa där elever och lärare träffar lokala kulturutövare och representanter för våra kulturinstitutioner.

Konferensens syfte är att inspirera, "prova på"-aktiviteter i form av workshops, dela med sig av upplevelser, idéer och projekt samt i samtal finna former för utveckling och kommande önskemål om kulturaktiviteter i kommunens alla skolor.

Dessa önskemål ligger sedan till grund för de kulturaktiviteter som planeras i skolorna nästkommande år. Denna planering från kulturrådsrepresentanterna är en viktig riktlinje för det Skapande skola bidrag som söks.

Skapande förskola i Sollefteå

Med förskolenätverket som plattform, har årets och kommande års skapande förskoleönskemål utarbetats i samarbete med kulturpedagogen.

Enligt önskemål från förskolorna har förstärkning skett i alla förskolor under året och 4-5 åringar i Sollefteå kommun har upplevt en teaterföreställning i det lilla formatet.

Under kommande år planeras ett samarbete med Dans Västernorrland. En satsning där rörelseglädje och kroppskännedom ger barnen möjlighet att uttrycka sig genom dans.


Publicerad: 2020-05-07

Medborgarservice