Om Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kurser i bild, dans, film, grundkurs blockflöjt, instrument, kör, pyttemusik, sång och teater.

Verksamheten bedrivs såväl i egna som i grundskolans lokaler. Undervisningen sker både under skoltid, i samråd med grundskolans och kulturskolans lärare, som efter skoltid.

 
Kurs och ålder

 
Bild: från lågstadiet t.o.m. gymnasiet.

Film: från årskurs 4 till gymnasiet.


Dans:
grupper, Pyttedans från 5 år t.o.m gymnasiet.

( I Pyttedans stärks barnets kroppskännedom, balans, rumsuppfattning, rytmik och koncentrationsförmåga. Vi tar hand om barnets inneboende rörelseglädje genom dansövningar, rörelseramsor och rytmikövningar).


Pyttemusik: Grupper från 4 år till 8 år. ( I Pyttemusik stärks barnets röst- och kroppskännedom, tonbildning, rytmik och koncentrationsförmåga.

I den här kursen kombinerar vi musik med dans- och teaterövningar. Vi tar hand om barnets inneboende musikglädje genom rörelseramsor och övningar med sång och rytmik).


Grundkurs blockflöjt: elever i åk 2.

 

Instrument: fr.o.m. åk 3, här får man även välja andra instrument, se Nyanmälan.


Kör:
Vi har tre körer, Luna Cantus för låg- och mellanstadieelever, Stella Cantus för mellanstadieelever och Galaxia Cantus för högstadie- och gymnasieelever.


Sång:
fr.o.m. åk 7 t.o.m. gymnasiet.


Teater:
fr.o.m. åk 2 t.o.m. gymnasiet.

 

Kulturskolan är en resurs för grundskolan och köper även in professionella föreställningar till alla grundskolor i kommunen.

 
Tillsammans med kommunens gymnasieskola - Sollefteå Gymnasium - driver Kulturskolan det estetiska programmet med inriktning musik och teater men även Dansgymnasiet.

 
Vi gör allt ifrån små spelningar på stan till mindre turnéer i kommunens och närliggande kommuners skolor, till större produktioner som estetiska programmets Avslutningsshow, Dansens Dag, Julkarnevalen och Smällkaramellen.

 
Föräldrar är alltid välkomna att besöka lektionerna!

 
Har Du frågor eller funderingar så välkommen att höra av Dig till oss!

Publicerad: 2017-06-02

Medborgarservice