Om Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kurser i bild, dans, film, grundkurs blockflöjt, instrument, kör, sång och teater.

Verksamheten bedrivs såväl i egna som i grundskolans lokaler. Undervisningen sker både under skoltid, i samråd med grundskolans och kulturskolans lärare, som efter skoltid.

 
Kurser och åldrar:

 
Bild: från och med årskurs 3 t.o.m. gymnasiet.

Film: fr.o.m. åk 4 t.o.m. gymnasiet.


Dans:
sker i grupper, där Pyttedans är för de yngsta och innefattar åldern 4 till 7 år. 

(I Pyttedans stärks barnets kroppskännedom, balans, rumsuppfattning, rytmik och koncentrationsförmåga. Vi tar hand om barnets inneboende rörelseglädje genom dansövningar, rörelseramsor och rytmikövningar).

Därefter kommer Barndans för de som är 8 år och skall börja åk 2.

(I Barndans tar vi vara på barnets rörelseglädje och provar olika dansstilar).

Slutligen Dans som är för elever i åk 3 t.o.m. gymnasiet.


Grundkurs blockflöjt: för elever i åk 2.


Instrument: fr.o.m. åk 3, här får man nu välja andra instrument, se Kurser och grupper/Anmälan/Instrument / sång.


Kör:
Vi har tre körer, Luna Cantus 5-8 år, Stella Cantus 9-11 år och Galaxia Cantus 12 år och äldre.


Sång:
fr.o.m. åk 3 t.o.m. gymnasiet.


Teater:
fr.o.m. åk 3 t.o.m. gymnasiet.

 

Kulturskolan är en resurs för grundskolan och köper även in professionella föreställningar till alla grundskolor i kommunen.

 
Tillsammans med kommunens gymnasieskola - Sollefteå Gymnasium - driver Kulturskolan Dansgymnasiet.

 
Vi gör allt ifrån små spelningar på stan till mindre turnéer i kommunens och närliggande kommuners skolor, till större produktioner som Dansens Dag, Kulturskolans Vårkonsert, Julkarnevalen och Smällkaramellen.

 
Föräldrar är alltid välkomna att besöka lektionerna!

 
Har Du frågor eller funderingar så välkommen att höra av Dig till oss!

Publicerad: 2020-02-04

Medborgarservice